Arbejdsliv og politik

LO Danmark har medvirket i en undersøgelse om Arbejdsliv og politik-set fra lønmodtagernes side.

Der er bred opbakning til fagbevægelsen, og til Den Danske model med overenskomster, strejkeret og tillidsrepræ­sentanter – også fra mange af de uorganiserede….. Det viser en undersøgelsen, der blev præsenteret på et møde i Odense den 14.januar 2015. Der er også opbakning til vores velfærdssystem. Der er et flertal der ønsker en lovbestemt mindsteløn, mest for at imødegå social dumping, men er det løsningen ? Hvis der blev indført en mindsteløn, rokker det ikke ved at det stadig er attraktivt for nogle østarbejdere at arbejde for en timeløn på 60-70 kr.

Læs hele undersøgelsen her: APL III – Final_FællesskabFørForskelle