Malerforbundets Kongres 2018

Afdelingsformand Anne Mette Markussen stiller op som forbundsformand til Kongressen.

Læs artiklen her eller i Malerinfo side 4.

Kongressen foregår den 11. – 12. – 13. oktober 2018 i Kolding

 

Malerforbundets Kongres 2018

Kongressen i oktober tegner til at blive rigtig spændende. Vi er flere der har ønsket at kongressen bliver mere levende, at der kommer flere indlæg fra de delegerede. Både om vores arbejdsliv, og hvor vi vil hen med Malerforbundet (MFD). Der er mange forslag, der skal tages stilling til, også når det drejer sig om MFDs love. MFDs formål er beskrevet således i forbundslovenes § 2. Formålet er at samle alle med malerarbejde beskæftigede lønarbejdere, samt fagets elever i hele landet til et forbund under ledelse af en hovedbestyrelse samt værne om og styrke medlemmernes faglige, økonomiske, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige interesser.

MFDs daglige ledelse er på valg hvert kongres år. Vores hovedkasserer Ib Hansen takker af efter mange år på posten. Tak for indsatsen! Renè Jensen fra Malernes Fagforening Storkøbenhavn, er opstillet til kassererposten, og Kim L Petersen fra Malernes Fagforening Sjælland, har meldt sit kandidatur til den ledige forbundssekretærpost. Jeg er blevet opfordret af flere til at stille op til kassererposten, hvilket jeg har overvejet grundigt.

Mine tanker om Malerforbundet er at vi skal være mere synlige og vise handlekraft, med fokus på medlemmerne. Jeg har mange visioner og idéer om hvor Malerforbundet skal bevæge sig hen i fremtiden, og dem tror jeg ikke jeg kan få sat på tapetet fra en kassererpost, derfor har jeg besluttet at stille mig til rådighed for posten som forbundsformand. Med den udmelding giver jeg et kæmpe JA til Malerforbundet! Vi skal være det forbund der lytter til og anerkender medlemmerne, og medlemmerne skal have tiltro til at fællesskabet kan bære.

Faglig stolthed, organisering, akkord, arbejdsmiljø, fagets fremtid …

Emnerne er mange, og der er nok at tage fat på, når vi skal arbejde på at få bedre arbejdsvilkår for Danmarks bygningsmalere, autolakerere og skilteteknikkere! Malerforbundet skal være mere synligt og handlekraftigt på alle områder.

Fagenes lærlinge er fremtiden, og de skal mærke at Malerforbundet er der for dem! De skal oplyses og motiveres til at føle stolthed og faglighed i deres fag. Lærlingene og vores tillidsfolk er mit hjerteblod, og de skal inddrages og være med til at tegne Malerforbundets fremtid. Vi skal skabe resultater for vores fag, så fagene er til at leve af, og vi skal have arbejdsglæden til at vokse, så vi kan være hele mennesker -også når vi holder fri. Vores uddannelser skal give gode muligheder for et godt arbejdsliv, også i forhold til videreuddannelse. Vores arbejdsmiljø skal forbedres. Vi kan ikke holde til en højere pensionsalder. Folk skal have mulighed for at vælge om de vil blive længere, og have mulighed for at trække sig tilbage med værdighed. Vi har arbejdet med vores værdiord: mod respekt og tillid. Betydningen af ordene er grundlaget for den opfattelse, vi deler i fællesskabet. Vi har frisk mod, -også i modgang, vi respekterer og anerkender andre mennesker og holdninger, vi har tillid og tiltro til vores fællesskab. Men ord uden handling har ingen værdi, derfor stiller jeg op.

 

Kongressen afholdes i Kolding, d. 11.12+13.oktober.

Anne Mette