A-Kasse

AnneMette billeder 121

Når du bliver ledig.

Tilmeld dig som ledig på jobcenteret den første ledige dag………………………………………………………….

Du kan tilmelde dig hos jobcenteret i din kommune, eller hos din a-kasse.
Du behøver ikke have modtaget din fyreseddel for at tilmelde dig som arbejdsløs.
Du kan også tilmelde digdigitalt via http://www.jobnet.dk. Hvis du bruger denne mulighed skal du være opmærksom på, at du skal printe en kvittering for tilmelding ud. Dvs. at du skal enten være i nærheden af en printer eller have en e-mail adresse for at kunne få en kvittering.

Når du har tilmeldt dig digitalt, skal du hente en ledighedserklæring på Samvirke.  Du kan bruge linket fra http://www.jobnet.dk til at komme videre.

Du skal bruge en ledighedserklæring for lønmodtagere. Du kan udfylde den på skærmen inden du udskriver den. På samme hjemmeside kan du finde samtlige blanketter pjecer vedr. ledighed.

Du skal herefter gøre dit CV tilgængeligt. Du kan gøre dette fra http://www.jobnet.dk. Har du ikke oprettet et CV, skal du inden 3 uger oprette et CV på http://www.jobnet.dk. Du kan evt. læse vejledningen om CV andetsteds på hjemmesiden.

Henvend dig telefonisk og få aftalt en tid i a-kassen.Du kan også henvende dig som arbejdsløs til a-kassen via posten, men du skal være opmærksom på, at der kan være vejledning som skal foregå ved en personlig samtale, inden der kan udbetales dagpenge. Hvis der mangler oplysninger, vil du blive kontaktet af a-kassen. Hvis du indsender papirerne – så send dem i god tid.

I a-kassen kan du få udleveret eller indsende:

  • Ledighedserklæringen (udfyldt)
  • Fyresedlen og/eller oplysninger om årsagen til arbejdsophør.
  • Medbring meget gerne en lommebog el. lign, der kan hjælpe dig til at opgøre dit fravær (fri, ferie, sygdom, vejrlig o. lign.),
  • Hvis du er digitalt tilmeldt – kvittering for tilmelding,
  • CV-kundenummer.

Byggefagenes A-kasse
Immerkær 42
2650 Hvidovre

36 38 34 00