Ret til dagpenge / dagpengeregler

Ret til dagpenge

Det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge, at du:

  • Har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år
  • Har fået indberettet ordinært arbejde i indkomstregistret fra din arbejdsgiver og at arbejdet er indenfor de seneste 3 år og at du i perioden har været medlem af a-kassen

Hvis du allerede har dagpengeret:

Så vil du ved ledighed kunne blive genindplaceret og få n ny 2-årig dagpengeret på baggrund af 1924 arbejdstimer. Der skal beregnes en ny dagpengesats.

Forlængelse af dagpengeperioden:

Hvis du ikke har 1924 arbejdstimer, kan du bruge de arbejdstimer du har optjent til forlængelse af din dagpengeperiode. For hver time du har arbejdet, har du ret til at forlænge din dagpengeperiode med 2 timer.

Ferie med feriegodtgørelse kan ikke forlænge dagpengeperioden selvom feriegodtgørelse kan bruges til optjening af en ny 2 årig dagpengeperiode.

Du kan højest forlænge din dagpengeperiode med 1924 arbejdstimer = max. 1 års dagpenge indenfor 18 måneder.

Hvis du ved ledighed ikke har dagpengeret:

Så skal du have ordinært arbejde med arbejdsindtægt i mindst 12 måneder og opfylde et indtægtskrav på 243.996,00 kroner (2021-tal).

Uanset hvor høj din indtægt er pr. måned, så kan du max. tælle 20.333,00 kroner pr. måned (2021-tal).

Hvis du er nyuddannet:

Har du været medlem af a-kassen i mindst et år under din uddannelse, så kan du få dagpenge efter din uddannelses afslutning hvis du er ledig. Har du været medlem af a-kassen i mindre end et år under din uddannelse har du først ret til dagpenge en måned efter du har afsluttet din uddannelse.

Dagpengeperiodens længde:

Du kan få dagpenge i 3.848 timer (= 2 år) indenfor en periode på 3 år – herefter kan dagpengeperioden forlænges med de arbejdstimer du løbende har haft i dagpengeperioden dog med max. 1924 timer.

Dagpengesats:

Din dagpengesats beregnes på baggrund af de bedste 12 måneders indtjening indenfor de sidste to år. Der kan kun beregnes ny sats ved en ny dagpengeperiode.

Max. dagpengesats er en månedssats på kr. 19.322 kroner som udbetales uanset om det er en kort eller lang måned. Der er ingen mindstesats.

Satsen beregnes på følgende måde:

(indtægt i 12 bedste måneder x 0,92) : 12 x 0,9 = 90% – dog højest max. dagpengesats = kr. 19.322.

Er du nyuddannet og ledig lige efter uddannelsen, kan du vælge om du vil have udbetalt dagpenge med dimittendsats eller have beregnet en sats. Du har dog kun mulighed for at få beregnet en sats hvis du har været medlem af a-kassen i mere end et år. Har du været medlem af a-kassen i mindre end et år skal du sørge for at bede om at få dimittendsatsen da det ikke sker automatisk.

Dimittendsatsen er afhængig af, om du har forsørgelsespligt overfor mindreårigt barn. Dimittend med forsørgerpligt kr. 15.884. Dimittend uden forsørgerpligt kr. 13.815.

Får du udbetalt dagpenge med dimittendsatsen har ret til ny satsberegning, når

  • der er gået 6 måneder efter, at du har fået ret til dagpenge og
  • du har haft mindst 3 måneders ordinært arbejde

Udbetaling af dagpenge:

Dagpengene udbetales i kalendermåneder og er du ledig i en hel måned, udbetales der dagpenge for 160,33 timer = kr. 19.322

På vores hjemmeside kan du se hvornår du kan indsende dagpengekortet . Du vil modtage en sms når du kan indsende kortet. Da det er månedsudbetaling skal du komme med et oprigtigt bud på, om du forventer at have arbejdstimer m.m. – eller ikke – i de sidste dage i måneden.

Når måneden er gået, vil arbejdsgivernes eventuelle indberetning af løn til indkomstregistret samkøres med udbetaling af dagpengene. Har du fået for mange dagpenge, reguleres beløbet indenfor de næste tre måneder.

Din ret til at få udbetalt dagpenge, bortfalder hvis dagpengekortet ikke er afleveret til a-kassen inden 1 måned og 10 dage efter periodens udløb.

Forbrug af dagpenge vil fremover ske i timer og ikke længere i uger.

Der kommer en karensdag:

Hver fjerde måned vil du blive modregnet 1 dags dagpenge, hvis du har været fuld ledig i perioden. Karensdagen træder i kraft pr. 1. juli 2017 og første gang der vil blive modregnet karensdag vil være ved udgangen af oktober måned.

For at undgå karensdagene, skal du have arbejde i mere end 148 timer indenfor de sidste fire måneder.

Overskydende timer:

Fra den 1. juli 2017 afskaffes reglerne om overskydende timer.

Det vil fx sige, at hvis du i perioden op til det tidspunkt, hvor du bliver ledig, har arbejdet ud over den almindelige overenskomstmæssige arbejdstid, så skal du ikke fradrages for dit overarbejde i udbetalingen af dine dagpenge.

Hvis du bliver ledig midt i en måned Du skal dog være opmærksom på, at hvis du bliver ledig midt i en måned, så bliver de timer, du har arbejdet i måneden, før du blev ledig, fratrukket i udbetalingen af de 160,33 timers dagpenge for hele måneden.

Eksempel: Hvis du har været ansat til at arbejde 37 timer om ugen, og du melder dig ledig den 15. juli og har arbejdet 90 timer i de første 2 uger af juli (45 timer om ugen) – vil du som fuldtidsforsikret få udbetalt 70,33 timers dagpenge i juli måned.

Det skyldes, at de 90 arbejdstimer skal fratrækkes i de første 2 uger af juli (45 timer om ugen) – vil du som fuldtidsforsikret få udbetalt 70,33 timers dagpenge i juli måned. Det skyldes, at de 90 arbejdstimer skal fratrækkes i de 160,33 timers dagpenge, som du har ret til i måneden.

Dine dagpenge bliver altså mindre, end hvis du havde arbejdet i 37 timer om ugen i de 2 første uger af måneden, inden du blev ledig. 160,33 timers dagpenge, som du har ret til i måneden. Dine dagpenge bliver altså mindre, end hvis du havde arbejdet i 37 timer om ugen i de 2 første uger af måneden, inden du blev ledig.

G-dage:

Har du haft 74 arbejdstimer indenfor de sidste 4 uger, så skal din arbejdsgiver betale dine to første ledighedsdage med 2 G-dage på max. dagpengesats.

Forkortning af dagpengeperioden:

Har du været ledig i 4 år indenfor 8 år, så afkortes din dagpengeperiode med 1 måned – 160,33 timer

Følg selv med i hvor langt du er i din dagpengeperiode

Log ind på Jobnet. På Min Side kan du følge med i dine løntimer, opsparing og dagpengeforbrug. På den måde kan du få et bedre overblik over, hvordan din dagpengesituation ser ud.