Arbejdsmarkedsydelse

 

ARBEJDSMARKEDS-YDELSE

 

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er en mulighed for at modtage ydelser efter dagpengeperioden på 2 år er brugt. Den gælder i en begrænset periode. 

Du er omfattet, hvis du opbruger dagpengeretten 6. januar 2014 til 3. juli 2016. 

Opbruger du din dagpengeret i 2. halvår 2015, får du mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i ½ år.  

Opbruger du din 2 ����rige dagpengeret i 2. halvår 2016 eller derefter, kan du ikke længere modtage ydelsen. 

Du kan få 60 pct. af den maksimale dagpengesats, hvis du ikke er forsørger til børn under 18 år og 80 pct. hvis du er forsørger.

 

 

KONTANT-YDELSE

 

Mister du retten til arbejdsmarkedsydelse, så har du måske mulighed for at søge kontantydelse. Kontakt din kommune for at høre muligheden herfor.