ARBEJDSMILJØ ORGANISATIONEN

 
1-9 ansatte
10-34 ansatte
35 ansatte og derover 
 
 
 
Arbejdsmilj��-organisation
Ikke krav om valg af arbejds-miljørepræsentant eller etab-lering af en arbejdsmiljø-organisation. Arbejdsgiver og ansatte skal årligt gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed planlægges.
Arbejdsmiljøgruppe med en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter.
En eller flere arbejdsmiljø-grupper. Op til to arbejdsledere og to arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne danner et arbejdsmiljøudvalg, hvor det overordnede arbejdsmiljøarbejde foregår.
Der er ikke nogen krav om mødefrekvens, men der skal minimum årligt gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsmiljøorganisationen tilrettelægger indhold, form og mål for det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed.
Midlertidige arbejdspladser Bygge & Anlæg
Hvis virksomheden beskæftiger mindst 5 personer i mindst 14 dage på et midlertidigt arbejdssted, skal de ansatte på pladsen vælge en arbejdsmiljørepræsentant blandt sig.
Uddannelse og supplerende uddannelse
For arbejdsmiljørepræsentanter, valgt på midlertidige arbejds-steder, gælder samme regler om uddannelse som for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i den periode, hvor de er arbejds-miljørepræsentanter (se spalten til højre).
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal have gennemført den obligatoriske 3-dages arbejdsmiljøuddannelse. Den gamle sikkerheds/arbejdsmiljø-uddannelse, taget mellem 1. april 1991 og 1. oktober 2010, er dog stadig gyldig.
Arbejdsmiljørepræsentanter med den nye 3-dages uddannelse, skal inden for det første år tilbydes 2 dages supplerende arbejdsmiljø-uddannelse. Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal hvert år tilbydes 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse.