Ret op på arbejdsmiljøet – nu

AnneMette billeder 121

Fem arbejdsmiljøkonferencer over hele landet satte fokus på screening og hvordan medlemmerne kan forbedre arbejdsmiljøet og forberede screeningen.

Du skal have certifikat for at opstille rulle-/bukkestilladser, der er over tre meter høje, når vi når til 1. juli 2006. Og certifikatet får du på et éndagskursus.
Det fremgik, da forbundssekretær Mogens Pedersen fra Malerforbundet på en arbejdsmiljøkonference i Slagelse blandt andet gennemgik brugen af tekniske hjælpemidler, herunder rullestilladser, der som oftest kan afløse de stiger, der forårsager så mange arbejdsskader, og som ifølge Arbejdstilsynets vejledning er et adgangsredskab og slet ikke et arbejdsredskab.

Screening 2007
På den dystre baggrund, at Forbundets medlemmer er hårdt belastet af arbejdsskader og Forbundet løbende behandler omkring 200 arbejdsskadesager, der fortrinsvis drejer sig om skader i bevægeapparatet, var arbejdsmiljøet sat på dagsordenen på fem konferencer rundt i landet.
Og det centrale tema var den screening af samtlige danske malervirksomheder, som Arbejdstilsynet begyndte på den 1. januar 2007 og siden gennemførte i løbet af en toårig periode.
Screeningen er en kontrol af arbejdsmiljøet, der kan få tre udfald: Enten bliver virksomheden godkendt eller idømt et problem- eller periode-påbud.
Får virksomheden et problempåbud, får malerfirmaet pålæg om at få løst miljøproblemet indenfor en fastsat periode. Mens virksomheder, der får periodepåbud bliver pålagt at indhente professionel rådgivning til at få styr på arbejdsmiljøet.
På endagskonferencerne diskuterede deltagerne efterfølgende, hvordan det var muligt at få malermestrene til at forberede firmaerne p�� screeningen.
På Slagelse-konferencen foreslog deltagerne blandt andet:
•at firmaerne anvendte screeningsskemaer fra AT og BAR.
•at firmaerne på forkant kontaktede Arbejdsmiljøhuset (Det tidligere Maler BST).
•at der blev iværksat fyraftensmøder for at inddrage svendene i processen.
•at sikkerhedsrepræsentanten og mester allerede nu og i fællesskab får kigget nøjere på arbejdsmiljøet.