Generalforsamling

10.
april
2019
18:00
Hvornår
10/04/2019
18:00 - 23:00
Starter: 18:00
Slutter: 23:00
Hvor
Store Landevej 92
Ejby
5592
Læs mere om stedet: Fjelsted Skov Kro

Ordinær Generalforsamling afholdes på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Onsdag den 10. april 2019 kl. 18.00
Vi starter med lidt aftensmad, hvorefter Generalforsamlingen starter kl. 19.00

1. Valg af Dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg i henhold til vedtægterne:
a. Valg af formand Kenneth Andersen modtager genvalg (2 år)
b. Valg af faglig sekretær Asger W. Pallesen (2 år)
c. 4 bestyrelsesmedlemmer (2 år) på valg: Dan Kierkegaard, Anette
Metzsch og Páll Sonni Wissendorf, Nanna Svane, modtager genvalg
d. Bestyrelsessuppleanter (1 år) Nanna Svane, John-Mark Løkke Petersen, Robin A. Sørensen, Jette Simonsen
8. Valg af fanebærere Svendborg: Asger W. Pallesen, Odense: Michael Møller Jensen, Kolding: Dan Offenbach Møller, Esbjerg: Carsten Rask Johansen.
9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen

Tilmelding senest den 5.april 2019 kl.12.00 på telefon 66128395 eller E-mail fynjyllandsyd@maler.dk

Tilmelding for samkørsel: Esbjerg Carsten R. Johansen tlf. 22919496 Aabenraa Dan C.O. Møller tlf. 21283309 Kolding Tina V. Kristensen tlf.23437643 Svendborg Asger W. Pallesen tlf. 92437754 Odense Kenneth Andersen tlf. 21330331

Find vej
Map of Fjelsted Skov Kro