Ferie

Ferie

 

Husk altid at give jobcenter og a-kassen besked om ferieafholdelse senest 14 dage før feriens start såfremt du er ledig.

Du giver besked via Jobnet.dk,  – a-kassen får efterfølgende automatisk besked om at du holder ferie.

Har du et feriekort, skal vi underskrive kortet hvis du modtager dagpenge.

 

Feriedagpenge

 

Hvis du ønsker at få udbetalt feriedagpenge inden ferien, er det normalt en betingelse, at ansøgningen er modtaget i kassen senest en måned før ferien.

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan du se dit optjeningsbrev under Breve fra a-kassen i menuen til venstre på a-kassens hjemmeside www.bf-a.dk

Optjeningsbrevet for ferieåret, der starter 1. maj, vil du kunne se i slutningen af april.