Ferie

Ferie

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du give jobcenteret besked om din ferie. Det gør du på jobnet.dk. Du skal registrere ferien senest 14 dage før feriens første dag. 

Vi får direkte besked om ferien fra jobcentret.

Hvis der er mindre end 14 dage til din ferie starter, kan du ikke selv registrere ferien på jobnet.dk. 

Du skal i stedet kontakte dit jobcenter telefonisk og ligeledes huske at orientere os om ferien. Du har i denne situation fortsat pligt til at deltage i møder og aktiviteter som jobcentret eller vi måtte indkalde dig til i din ferie.

Feriedagpenge

Hvis du ønsker at få udbetalt feriedagpenge inden ferien, er det normalt en betingelse, at ansøgningen er modtaget i a-kassen senest en måned før ferien.

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan du se det på vores hjemmeside når du er logget ind www.fa-k.dk 

Feriedagpenge er en ydelse a-kassen udbetaler til dig, når du holder ferie.

Feriedagpenge skal ikke forveksles med egen optjent feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver som du altid har ret til at få udbetalt, når du holder ferie.

Optjening af ret til feriedagpenge:

Hvis du får udbetalt ydelser fra a-kassen, optjener du dage, hvor du kan få feriedagpenge. For hver måned optjener du ret til 2,08 dage med feriedagpenge hvis du som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen, har fået udbetalt ydelser for 160,33 timer (en hel måned). Som deltidsforsikret skal du have udbetalt ydelser for 130 timer. Får du ikke udbetalt henholdsvis 160,33 eller 130 timer i en måned, sker der en forholdsmæssig beregning af antal optjente dage med feriedagpenge.

Du optjener feriedagpenge i perioden fra 1. september 2020 til 31. august 2021. Dagene kan holdes i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Vær opmærksom på, at du ikke kan overføre dage med ret til feriedagpenge fra ét ferie afholdelses år til et andet. 

Du optjener også ret til feriedagpenge, hvis du får udbetalt barsels dagpenge fra Udbetaling Danmark.

Fra 1. januar 2017 optjener du ikke længere ret til feriedagpenge på baggrund af sygedagpenge!

 Betingelser der skal opfyldes for at få udbetalt feriedagpenge:

  • Du skal holde ferie
  • Inden feriedagpenge kan udbetales, skal du først holde den ferie du har optjent med feriegodtgørelse. Det betyder, at din egen optjente feriegodtgørelse skal være udbetalt
  • Du skal have ret til dagpenge på det tidspunkt du holder ferien
  • Feriedagpenge kan kun udbetales, hvis du enten er ledig eller er i arbejde som lønmodtager
  • Du skal også opfylde de almindelige regler om rådighed. Du må f.eks. ikke være syg på din første feriedag
  • Du må ikke have fået inddraget dit pas
  • Du skal søge om feriedagpenge via vores hjemmeside www.fa-k.dk 

Udbetalingssats:

Hvis du har fået dagpenge fra a-kassen i optjeningsåret, får du feriedagpenge med samme sats som du fik i dagpenge. Det gælder så længe du har en dagpengeret du kan gøre brug af.

Er din dagpengeret udløbet, udbetales dine feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum. Det samme gælder for nyuddannede med dimittendrettigheder.