Lærlinge

Billeder til blad 054

Løn og læretidsberegning

Vælg den overenskomst du er ansat under samt din uddannelses start- og slutdato.

Se din løn her:

Uddannelse

På Malerforbundets hjemmeside finder du alt

vedrørende uddannelse m.m.

Klik her så kommer du lige ind på uddannelsessiden.

Hvis du er medlem i mindst to år, inden du bliver udlært, udbetaler Malerforbundet dig ”dagpenge”i den første måned i tilfælde af ledighed, hvis du er opfylder de øvrige a-kasse bestemmelser, som f.eks. har søgt om optagelse i a-kassen senest 14 dage efter endt uddannelse, har tilmeldt dig Arbejdsformidlingen første ledighedsfag og henvendt dig i vores lokale a-kasse. Det gør vi, fordi det offentlige har besluttet, at nyudlærte ikke skal have ret til understøttelse den første måned efter udlæring. Samtidig får du ret til nedsat kontingent i den første måned til du også økonomisk i form af dagpenge eller løn er sidestillet med de øvrige malersvende.

Så skulle du være uheldig at blive ledig, vil du allerede her have fået dit indbetalte kontingent tilbage fem gange.

Udfyld indmeldelseskortet allerede i dag – og få alle de fordele, et medlemskab giver dig!

Et fagligt medlemskab bakker op om fællesskabet – giver rettigheder og  indflydelse !

 Fandt du det søgte ?
Tøv ikke, skriv til os på

fynjyllandsyd@maler.dk

Forbund/elever

En god hund om måneden er betaling for dit medlemskab i Malerforbundet. Bemærk! Din lokale afdeling kan have et lokalt kontingent oveni (normalt ca. 10-20 kr.)
Hvis du er medlem i mindst to år, inden du bliver udlært, udbetaler Malerforbundet dig “forbunds-dagpenge” i den første måned i tilfælde af ledighed, hvis duopfylder de øvrige a-kasse bestemmelser, som f.eks. har søgt om optagelse i a-kassen senest 14 dage efter endt uddannelse, har tilmeldt digJobcenteret første ledighedsdag og henvendt dig i vores lokale a-kasse.
Vi gør dette, fordi det offentlige har besluttet, at nyudlærte ikke skal have ret til understøttelse den første måned efter udlæring.
Samtidig får du ret til nedsat kontingent i den første måned til du også økonomisk i form af dagpenge eller løn er sidestillet med de øvrige malersvende. Så skulle du være uheldig at blive ledig, vil du allerede her have fået dit indbetalte kontingent tilbage fem gange.

Udfyld og mail indmeldelseskortet allerede i dag- og få alle de fordele, et medlemskab giver dig!
Meld dig ind nu på dette link “indmeldelse lærling”

Et fagligt medlemskab bakker op om fællesskabet – giver rettigheder og indflydelse!

A-kassen/elever
Du kan være medlem af Byggefagenes A-kasse, hvis du er nyuddannet eller har arbejde indenfor et af vores faglige områder enten som lønmodtager eller selvstændig.
Optagelse
For at kunne blive optaget skal du udfylde en ansøgning om optagelse – blanket AR 50 – eller en ansøgning om optagelse for selvstændige erhvervsdrivende, som du kan få ved at henvende dig i a-kassen eller klikke pånedenstående link. Optagelse kan tidligst ske fra og med den dato, hvor vi har modtaget din ansøgning om optagelse.
Meld dig ind her:  Malerforbundet
Nyudlært
Hvis du står over for at afslutte din uddannelse, eller netop har afsluttet den, kan du blive medlem af a-kassen på særligt attraktive vilkår. Har vi din optagelsesblanket senest 14 dage efter afslutningen på din uddannelse, vil du være berettiget til dagpenge allerede efter en måned. Du skal dog have bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet.