Ferie som lærling

uddannelse-lærlferie1-25052011

Hvad med feriepenge?

 

Alle lærlinge har ret til 5 ugers ferie i et ferieår, der løber fra den 2. maj til den 30. april.
Heraf skal 3 uger afholdes sammenhængende i ferieperioden fra den 2. maj til den 30. september.
De resterende 2 ugers ferie kan placeres ugevis i det resterende ferieår.

Arbejdsgiveren kan med 3 måneders varsel kollektivt ferielukke virksomheden i ferieperioden og mellem jul og nytår.

Holder virksomheden ikke kollektivt ferielukket kan du,som lærling, varsle din ferie eller resterende ferie overforvirksomheden en måned forud – vær altid i god tid og indgiv dit ferieønske skriftligt f.eks. på ugesedlen.

Virksomheden kan i særlige tilfælde forlange ferien afholdt på et senere tidspunkt, og at du gemmer en uges ferie til perioden mellem jul og nytår.

Løn under ferie

Normalt optjenes der feriegodtgørelse til ferien i det forudgående kalenderår, men lærlinge har ret til fuld løn under ferien efter særlige regler.
I det første læreår er retten til løn under ferie afhængig af, hvornår du har indgået din uddannelsesaftale og om du har optjent feriegodtgørelse fra et tidligere job.

Er din uddannelsesaftale indgået før den 1. juli har du allerede første år ret til 5 ugers ferie med fuld løn, fratrukket det antal dage du selv har optjent ferie til.

Har du ikke optjent en feriegodtgørelse der svarer til din lærlingeløn skal virksomheden supplere godtgørelsen op. Virksomheden må ikke modregne i din løn under ferie, hvis du har optjent et større beløb end din lærlingeløn.
Er din uddannelsesaftale indgået efter den 1. juli har du ret til 5 ugers ferie uden løn. Virksomheden skal dog betale dig løn, i op til 5 dage, hvis der holdes kollektivt lukket mellem jul og nytår. Retten til løn under ferielukning kan modregnes den feriegodtgørelse du evt. har optjent ved andet arbejde året før.

I det efterfølgende ferieår har du, udover din løn under ferien, ret til et ferietillæg på 1 % af din ferieberettigede løn i det forudgående kalenderår.

Ferietillægget udbetales enten med den sidste lønudbetaling i maj eller i forbindelse med din hovedferie – de tre ugers sammenhængende sommerferie.

Lærlingens samlede ferieløn må dog aldrig være mindre end 12 ½ % af den ferieberettigede løn i det forudgående kalenderår. Normalt er du steget i løn fra f.eks.

lønperiode 2 til lønperiode 3 og lønnen vil typisk være blevet satsreguleret den 1. marts og højere end den beregnede feriegodtgørelse.

Men har du fået flere akkordoverskud eller haft meget overarbejde, kan du være berettiget til en bedre økonomisk dækning under ferie end din lærlingeløn.

Du kan altid hente råd og vejledning

i din fagforening.

Feriefridage

Lærlinge har udover 5 ugers ferie ret til fem feriefridage med fuld løn. Retten opnås efter de samme regler som ferieløn – det er altså startdatoen i din uddannelsesaftale der afgør, hvornår du får de fem ekstra fridage med løn.

Overenskomstmæssige fridage og søgnehelligdage

Lærlinge har altid ret til fuld løn på dagene når de falder på normale hverdage – mandag til fredag.

De overenskomstmæssige fridage for vognmalere er: 1. maj, 5. juni og 24. december.

De overenskomstmæssige fridage for bygningsmalere og skilteteknikere er: 1. maj og 5. juni efter kl. 12.00

Søgnehelligdagene er:

• 1. januar

• Skærtorsdag

• Langfredag

• 2. Påskedag

• Kristi himmelfartsdag

• Store bededag

• 2. Pinsedag

• 1. og 2. juledag

 

Søgnehelligdage- og feriefridag ved uddannelsesafslutning:

Vognmalere har, i modsætning til bygningsmalerlærlinge, ret til at få udbetalt ikke afholdte feriefridage.
Bygningsmalere og skilteteknikere har modsat ret til at få udbetalt søgnehelligdagsgodtgørelse på 6,75 % af den ferieberettigede løn i hele 4. lønperiode.
Vognmalere vil normalt være omfattet af en søgnehelligdags garantibetaling i det første år efter udlæring.
Udbetalingerne er pensionsberettigede og skattepligtige.

Ferieopsparing ved skift af lærested eller udlæring.

Når du afslutter din uddannelsesaftale skal der altid udarbejdes en beregning af din restferie og udstedes et bevis for din ferieopsparing fra kalenderåret før og det år aftalen ophører i.

Eksempel på beregning af restferie.

Du har holdt 3 ugers ferie og har således 10 dage til gode. Din restferiegodtgørelse udgør 12 ½ % af din ferieberettigede løn i det forudgående år fratrukket den løn du har fået udbetalt under de 3 ugers ferie.
Feriegodtgørelsen for det år du ophører i udgør 12 ½ % af den ferieberettigede løn i året.
Begge beløb er pensionsberettigede og skattepligtige med anvendelse af dit personlige fradrag.

Der findes særlige ferieregler for SKP-elever.

Hør om SKP regler og bliv endnu klogere på dine rettigheder omkring ferie og søgnehelligdage ved at kontakte din afdeling.