Lønsatser for lærlinge

Billeder til blad 054

Lønperioderne udregnes altid fra udlæringsdatoen og bagud, så 4. lønperiode går fra udlæringsdagen og 12 måneder tilbage. 3. lønperiode de efterfølgende 12 måneder og 2. lønperiode de næste 12 måneder i alt 3 år.
Den resterende periode, altså den tid fra du startede i lære og til du mangler 3 år er 1. lønperiode. Den periode kan variere i længde men er maksimal på 26 uger. Lærlingelønningerne er forskellige for overenskomstområderne og reguleres alle en gang årligt pr. 1. marts:

Lønsatser – Skiltetekniker og Bygningsmaler

 01.03.2017 01.03.2018 01.03.2019

Lønperiode 1 (uge løn)

Lønperiode 2 (uge løn)

Lønperiode 3 (uge løn)

Lønperiode 4 (uge løn)

Voksenelev(med særlig lønaftale)

2.004,73 kr. (54,18 kr. pr. time)

2.577,53 kr. (69,66 kr. pr. time)

3.221,91 kr. (87,08 kr. pr. time)

3.723,08 kr. (100,62 kr. pr. time)

116,05 kr. pr. time

2.038,81 kr. (55,10 kr. pr. time)

2.621,35 kr. (70,85 kr. pr. time)

3.276,68 kr. (88,56 kr. pr. time)

3.786,37 kr. (102,33 kr. pr. time)

118,05 kr. pr. time

2.073,47 kr. (56,04 kr. pr. time)

2.665,91 kr. (72,05 kr. pr. time)

3.332,38 kr. (90,06 kr. pr. time)

3.850,74 kr. (104,07 kr. pr. time)

120,05 kr. pr. time

 

Pension (elev)

Pension (arbejdsgiver)

 

4 %

8 %

 

4 %

8 %

 

4 %

8 %

 SH opsparing 8,45 % 9,15 % 9,75 %

Overarbejde (de første 4 timer)

Efterfølgende timer

Overarbejde på lørdage, søn- og helligdage

61,93 kr. pr. time

123,85 kr. pr. time

123,85 kr. pr. time

62,93 kr. pr. time

125,85 kr. pr. time

125,85 kr. pr. time

63,93 kr. pr. time

127,85 kr. pr. time

127,85 kr. pr. time

Lærlingeløn beregner

Læs om dine ferierettigheder

Lønsatser – Autolakerer