Lønsatser for lærlinge

Billeder til blad 054

Lønperioderne udregnes altid fra udlæringsdatoen og bagud, så 4. lønperiode går fra udlæringsdagen og 12 måneder tilbage. 3. lønperiode de efterfølgende 12 måneder og 2. lønperiode de næste 12 måneder i alt 3 år.
Den resterende periode, altså den tid fra du startede i lære og til du mangler 3 år er 1. lønperiode. Den periode kan variere i længde men er maksimal på 26 uger. Lærlingelønningerne er forskellige for overenskomstområderne og reguleres alle en gang årligt pr. 1. marts:

Lønsatser – Skiltetekniker og Bygningsmaler

01-03-2015 01-03-2016
Lønperiode 1
Lønperiode 2
Lønperiode 3
Lønperiode 4
Voksenlærling

1.934,47 kr. pr. uge(52,28 kr. pr. time)
2.487,18 kr. pr. uge(67,22 kr. pr. time)
3.108,98 kr. pr. uge(84,03 kr. pr. time)
3.592,59 kr. pr. uge(97,10 kr. pr. time)
112,25 kr. pr. time

1.971,22 kr. pr. uge(53,28 kr. pr. time)
2.534,44 kr. pr. uge(68,50 kr. pr. time)
3.168,05 kr. pr. uge(85,62 kr. pr. time)
3.660,85 kr. pr. uge(98,94 kr. pr. time)
114,05 kr. pr. time

Overtidstillæg til elevlønnen
Manglende varsel *
Første 4 timer
Øvrige timer
Weekend og sh-dage

120,05 kr.
60,03 kr.
120,05 kr.
120,05 kr.

121,85 kr.
60,93 kr.
121,85 kr.
121,85 kr.

Arbejdsmarkedspension – efter endt prøvetid/restlæreaftale
Virksomhed
Lærling

8,0 %
4,0 %

8,0 %
4,0 %

Er praktikvirksomheden medlem af Dansk Byggeri opnås der først pensionsret når du fylder 18 år.
SH-godtgørelse
SH-opsparing i 4. lønperiode

7,45 %

7,75 %

Lærlinge har ret til fuld løn på sh-dage og overenskomst fridage under uddannelsen

Lærlingeløn beregner

Læs om dine ferierettigheder

Lønsatser – Autolakerer