Medlemsfordele som lærling

Billeder til blad 054

Det får du for en god “hund” om måneden:

Hjælp hvis du har problemer med:

 • Overenskomst
  Du skal selvfølgelig have løn for dit arbejde. Lønnen er aftalt i overenskomsten – og får du ikke den løn, du har krav på, så sørger vi for det.
 • Løngaranti
  Malerforbundet tjekker lønnen. Vi har en løntabel –  her kan du se, om du nu også får den løn, som du har krav på. Lønsatser
 • Feriepenge
  Glemmer din mester, at lærlinge også skal holde ferie, og have betaling for det – opfrisker vi gerne hans hukommelse! Ferieregler
 • Uddannelsesaftale
  Du har en uddannelsesaftale med din mester. Men det kan gå skævt! Du kan blive ”smidt ud”, og selv om du ikke forventer det, sker det alligevel ind imellem. Vi har pligt til at hjælpe dig og din mester med at komme overens igen.
 • Feriefridage og løn på helligdage
  Følger uddannelsesaftalen fagets overenskomst har vi sikret dig 5 ekstra feriefridage og løndækning på årets helligdage.
 • Forsikring og pension
  Vi sikrer dig en opsparing under uddannelsen på 40.000 kr. – en ekstra løndel fra din arbejdsgiver – som giver dig tryghed her og nu og økonomisk dækning hvis du rammes af en alvorlig sygdom, invaliderende ulykke m.v. og som giver ekstra dækning, når du også en gang må forlade arbejdsmarkedet.
 • Dine interesser
  Malerforbundet har også en lærlingelandsledelse på 12 personer.De er med til at varetage dine interesser
 • Kurser
  Som medlem kan du deltage i alle kurser og konferencer i lighed med svendene. Der arrangeres også specielle kurser for lærlinge for eksempel gammel maleteknik, kursus i tapetopsætning og lærlingeklubarbejde m.m.
 • Lønforhandling
  Din løn – betaling for eventuel overarbejde, kørepenge m.m. forhandler Malerforbundet med mesterorganisationerne – og du får oplysninger, når der sker ændringer.
 • Fagbladet ”Maleren” – “Malerinfo”
  8 gange om året får du tilsendt vore fagblad. Dette indeholder bl.a. artikler og oplysninger af interesse for malere – de nye lønsatser og adressefortegnelse m.m.

Den gode hund om måneden  er betaling for dit medlemskab i Malerforbundet. Bemærk! Din lokale afdeling kan have et lokalt kontingent oveni (normalt ca. 10-20 kr.)

 

Udfyld og indsend indmeldelsesblanketten allerede i dag – og få alle de fordele, et medlemskab giver dig!

Et fagligt medlemskab bakker op om fællesskabet – giver rettigheder og  indflydelse !