Kunstforening

Her er et par billeder af det indkøbte kunst.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i kunstforeningen, malernes fagforening fyn-jyllandsyd.
Fredag d. 6.marts 2020 kl. 19.00 – 22.00 på Lumbyvej 11c 1.tv. ( fagforeningsens lokaler ) De
indkøbte kunstværker er udstillet fra kl. 18.30.
Det vil også være muligt at se kunstværkerne på kontoret – Lumbyvej 11C 1.tv. Fra torsdag d.
27 februar 2020. samt på hjemmesiden. Umiddelbart efter afviklingen af generalforsamlingen,
vil årets indkøb af kunst blive bortloddet.
Bemærk: Fagforeningen vil være vært ved et mindre traktement ved generalforsamlingen. Af
hensyn til dette,er sidste frist for tilmelding fredag d. 1 marts.
Tilmelding kan ske på email: evaelisepedersen@gmail.com eller på 22572465
Øl,vin og vand kan købes på stedet. Husk kontanter ! Vi tager også mobilepay.
Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Valg. Eva Pedersen & Randi Zinck modtager genvalg
6. Eventuelt
7. Bortlodning
NB: Bortlodningen er den 2. i perioden. Bemærk: Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne!
Er du forhindret i at deltage ved lodtrækningen, husk da at sende en fuldmagt. ( evt. på mail )
Med venlig hilsen kunstudvalget.