Anden lønaftale

BEMÆRK:  Anden lønaftale kan ikke benyttes på flyttelejligheder.

Hvis du og din mester er enige om det, kan I efter nedenstående retningslinier indgå “anden lønaftale”.

  • Grundlaget for aftalen skal være en af mesteren fremstillet opmåling/beregning, der forelægges ved arbejdetsstart.
  • Aftalen skal klart definere arbejdets omfang, mål på de enkelte emner samt behandlinger i forhold til prislisten, således at de enkelte emner kan kontrolleres.
  • Det henstilles, at der ved indgåelse af prisaftale benyttes den af Organisationerne udarbejdede blanket.
  • På arbejde under 6.000 kr. stilles der dog ikke krav om specifikation af mål på emnerne.
  • Ydelser på arbejde, der ikke klart er beskrevet i aftalen, skal forudakkorderes i henhold til overenskomsten. (Bemærk 2-dages fristen).
  • Hvis aftalegrundlaget ændres under arbejdets gang, kan både mester og svend kræve forhandling om ændringen. (Skal ske skriftligt, og 2-dages fristen skal overholdes).
  • Hvor anden lønaftale er indgået, kan nye svende i akkorden begære arbejdet vurderet og udført på akkord efter prislisten.

Vær opmærksom på – at regning udfærdiges i henhold til overenskomsten.