Forside

SATSER PR. 1. MAJ 2022

Satser for sygedagpenge ændres pr. 3. januar 2022

Sygedagpenge maks. pr. time                                                                              120,68 kr.

SATSER FOR KØRSELSGODTGØRELSE

Overenskomstens satser for kørselsgodtgørelse ændres pr. 1. maj 2022, grundet statens ekstraordinære stigning af befordringsfradraget:

§ 4 Kørselsgodtgørelse

Stk. a – satsen på kr. 3,51 pr. km ændres til kr. 3,70 pr. km

Mindstebetalingen på kr. 15,- pr. dag ændres ikke.

Stk. b – satsen på kr. 2,53 pr. km ændres til kr. 2,66.

§ 4 Udearbejde (overnatning)

Stk. 3 – maksimumsatsen på kr. 617,76 pr. dag ændres til kr. 651,20 kr. pr. dag.

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således, hæves med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.

  •   0 –    24 km inkl.                      – intet fradrag
  • 25 –  120 km inkl.    – 2,16 kr. pr. km
  • over 120 km            – 1,08 kr. pr. km
  •  

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra 1. januar 2022 fastsat således:

  • kørsel til og med 20.000 km årligt     – 3,70 kr. pr. km
  • for kørsel ud over 20.000 km årligt       – 2,17 kr. pr. km

Ved brug af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel stiger den skattefri godtgørelse med 0,01 øre til kr. 0,55 pr. km.

Satser for kørselsgodtgørelse i forbindelse med skoleophold – gældende for bygningsmalere og skilteteknikere

Satserne for kørselsgodtgørelse i forbindelse med skoleophold ændres pr. 1. januar 2022 til kr. 0,99 pr. km. – kun gældende for bygningsmalere og skilteteknikere – BEMÆRK, at vognmalere altid får betalt billigst mulige offentlige transport.

Som udgangspunkt skal der dagligt være mere end 20 km’s samlet transport mellem bopæl og skole, og normalt vil det være sådan, at praktikvirksomheden / malermesteren refunderer den billigst mulige offentlige transport, men er det ikke muligt at nå frem til undervisningens start, kan man benytte eget befordringsmiddel.

Se i øvrigt organisationsaftale af 5. november 2009 om befordringsgodtgørelse for erhvervsuddannelseselever – udsendt som cirkulære nr. 2 / 2010.

[events_list limit=”3″]tilmelding-nyhedsbrev