Kollektiv ferielukning

Hvis din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket, så kan du i enkelte tilfælde søge om dagpenge i a-kassen, mens virksomheden er lukket.

For at få dagpenge ved ferielukning skal du:

  • Være forhindret i at arbejde fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning
  • Have afholdt al din selvoptjente ferie fra arbejdsgiver og eventuelt dage med feriedagpenge fra a-kassen
  • Ferielukningen skal være varslet korrekt ifølge kontrakt eller overenskomst
  • Være tilmeldt jobcenteret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – aktiv jobsøgende
  • Opfylde alle øvrige betingelser for at være dagpengeberettiget

Du søger om dagpenge ved kollektiv ferielukning ved at udfylde en ledighedserklæring og indsende dokumentation for, at din arbejdsplads har kollektivt ferielukket.