Satser for kørselsgodtgørelse

Satser for kørselsgodtgørelse
Overenskomstens satser for kørselsgodtgørelse ændres pr. 1. januar 2018:
  • 4 Kørselsgodtgørelse
Stk. a – satsen på kr. 3,53 pr. km ændres til kr. 3,54 pr. km
Mindstebetalingen på kr. 15,- pr. dag ændres ikke.
Stk. b – satsen på kr. 2,54 pr. km ændres til kr. 2,55 pr. km.
  • 4 Udearbejde (overnatning)
Stk. 3 – maksimumsatsen på kr. 621,28 pr. dag ændres til kr. 623,04 kr. pr. dag.
Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således:
  •  0 –   24 km inkl.       – intet fradrag
  • 25 – 120 km inkl.    – 1,94 kr. pr. km
  • over 120 km           – 0,97 kr. pr. km
Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra 1. januar 2018 fastsat således:
  • kørsel til og med 20.000 km årligt     – 3,54 kr. pr. km
  • for kørsel ud over 20.000 km årligt      – 1,94 kr. pr. km
Ved brug af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel hæves den skattefri godtgørelse med 1 øre til kr. 0,53 pr. km.
Satser for kørselsgodtgørelse i forbindelse med skoleophold – gældende for bygningsmalere og skilteteknikere
Satserne for kørselsgodtgørelse i forbindelse med skoleophold ændres pr. 1. januar 2018 til kr. 0,96 pr. km – kun gældende for bygningsmalere og skilteteknikere – BEMÆRK, at vognmalere altid får betalt billigst mulige offentlige transport.