Udtalelse fra generalforsamlingen 10.04.2019

Hvor bliver sammenholdet af

Vores dagligdag at fyldt med en masse forventninger både fra mester, kollegaer og kunders side.

Men det man ofte glemmer i sin travle hverdag, er sammenholdet.

Flere og flere oplever en følelse af at stå alene, når man fx. går ind til mester og beder om at skurforhold skal overholdes.

Når så mester begynder at komme med undskyldninger, vælger nogle at tie da de kan frygte for fyring.

Vi i bestyrelsen savner kollegaer der sætter krav til deres arbejdsgiver, kollegaer og omgivelser for at vi kan få nogle bedre arbejdsforhold i vores dagligdag.

Ligesom vores medlemmer ønsker at vi råder og vejleder dem efter bedste evne, har vi en forventning til vores medlemmer om at de passer på hinanden og holder sammen imod de udfordringer der kan forekomme på arbejdspladsen samt i firmaet.

Så vi vil opfordre vores medlemmer til at få en god dialog ude i virksomhederne til at stå sammen skuldre vil skuldre og kæmpe for de rettigheder de har krav på, for kun sådan kan vi få bedre arbejdsvilkår samt et stærkere sammenhold.

Bestyrelsen i Malernes Fagforening FynJyllandSyd