Delegeretmøde i a-kassen d. 11. oktober 2019 kl. 12 – 12.30

Delegeretmøde i a-kassen

 

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse afholder ordinært delegeretmøde den 18. december 2019.Vi henviser til vedtægternes afsnit 7 om Arbejdsløshedskassens administration.Valg af delegerede til a-kassens hovedbestyrelse varetages af vores afdelinger og kredse.

i den forbindelse afholdes der valg til delegerede i A-kassens område FynJyllandSyd.

Vonsildvej 67, Kolding d. 11. oktober 2019 kl. 12 – 12.30

med valg af 2 delegerede og 2 suppleanter.

mødet er for alle medlemmer af a-kassen område FynJyllandSyd.

Tilmelding senest 9.oktober på fynjyllandsyd@maler.dk