Ferie

Ferie

 

Husk altid at give jobcenter og a-kassen besked om ferieafholdelse senest 14 dage før feriens start såfremt du er ledig.

Du giver besked via Jobnet.dk,  – a-kassen får efterfølgende automatisk besked om at du holder ferie.

Har du et feriekort, skal vi underskrive kortet hvis du modtager dagpenge.

 

Feriedagpenge

 

Hvis du ønsker at få udbetalt feriedagpenge inden ferien, er det normalt en betingelse, at ansøgningen er modtaget i kassen senest en måned før ferien.

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan du se dit optjeningsbrev under Breve fra a-kassen i menuen til venstre på a-kassens hjemmeside www.bf-a.dk

Optjeningsbrevet for ferieåret, der starter 1. maj, vil du kunne se i slutningen af april.

 

Feriedagpenge – nye regler 1. januar 2017

 

Feriedagpenge er en ydelse a-kassen udbetaler til dig, når du holder ferie.

Feriedagpenge skal ikke forveksles med egen optjent feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver som du altid har ret til at få udbetalt, når du holder ferie.

 

Optjening af ret til feriedagpenge:

Hvis du får udbetalt ydelser fra a-kassen, optjener du dage, hvor du kan få feriedagpenge.

Du optjener dage med feriedagpenge, hvis du får udbetalt dagpenge, feriedagpenge eller arbejdsmarkedsydelse.

Du optjener også ret til feriedagpenge, hvis du får udbetalt barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Hvis du i 2016 har fået udbetalt sygedagpenge fra kommunen, vil du også optjene ret til feriedagpenge. Fra 1. januar 2017 optjener du ikke længere ret til feriedagpenge på baggrund af sygedagpenge!

 

Betingelser der skal opfyldes for at få udbetalt feriedagpenge:

  • Du skal holde ferie
  • Inden feriedagpenge kan udbetales, skal du først holde den ferie du har optjent med feriegodtgørelse. Det betyder, at din egen optjente feriegodtgørelse skal være udbetalt
  • Du skal have ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse på det tidspunkt du holder ferien
  • Feriedagpenge kan kun udbetales, hvis du enten er ledig eller er i arbejde som lønmodtager
  • Du skal også opfylde de almindelige regler om rådighed. Du må f.eks. ikke være syg på din første feriedag
  • Du må ikke have fået inddraget dit pas
  • Du skal udfylde ”Ansøgning om feriedagpenge” på www.bf-a.dk

 

Udbetalingssats:

Hvis du har fået dagpenge fra a-kassen i optjeningsåret, får du feriedagpenge med samme sats som du fik i dagpenge.

Har du ikke modtaget ydelser i a-kassen i optjeningsåret, så får du dimittendsatsen.