Lærlinge – Kørselsgodtgørelse

 

 

Billeder til blad 054

 

 

 

 

 

Ret til kørepenge
– også bygningsmalerlærlinge har i forbindelse med transport til og fra arbejdspladsen ret til kørepenge betalt af firmaet.                                                                                                                                                                                                                           Der findes en fælles sats for egen transport (bil, bus, tog) og en for transport i firma­bil, der kun dækker den tid du bruger.                                                                                                                                                                                                                Reglerne kan virke lidt indviklede, men lad os prøve at vende dem på hovedet for dig.

Arbejdspladsen er udgangspunktet:
– egentlig er det lettest at starte på arbejdspladsen og finde ud af, om det er din bopæl eller firmaets værksted der er nærmest fremkommelige vej. Er det din bopæl der ligger tættest på, så er det afstand der er udgangspunktet og omvendt.
Begrænsning:
Du skal have minimum 12 km transport hver vej, før du er beret­tiget til køre­penge –(i Københavns området er der en særlig af­grænset zone som træder i stedet for.)                                                                                                                                       Møder du på værkstedet for at blive sendt videre, har du ret til kørepenge fra værkstedet. Kører du mellem flere arbejdspladser på samme arbejdsdag, har du krav på kørepenge for det faktiske antal km du kører(i egen bil).
Hvor meget kan du få:
Du får ingen betaling for de første 12 km hver vej, men er her­efter berettiget til minimum 15 kr./arbejdsdag og for samlet mak­simum 176 km/dag.
Eksempel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mads kører samlet 60 km i alt hver dag til sin arbejdsplads. Han trækker de 24 km fra de 60 km, fordi han ikke får for de første 12 km hver vej. Mads har altså krav på betaling for 36 km (36 x kørepengesatsen). Kørepengesatsen pr. kørt km reguleres ved årsskiftet og oplyses på Maler­forbundets hjemmeside www.maler.dk

 

Udearbejde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Når du er berettiget til kørepenge for mere en 88 km (100 km – 12 km) kaldes det udearbejde.
Ved udearbejde er malerfirmaet forpligtiget til at tilbyde dig – og betale for – din overnatning samt forplejning på kro eller hotel.
Du vil herudover være berettiget til at få betalt din rejse frem og tilbage (DSB standart) samt din normale løn for den tid du bruger på rejsen. Strækker arbejdet sig over 14 dage har du også ret til at få dækket dine transportudgifter frem og tilbage hver 5. dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vil du hellere rejse frem og tilbage på arbejdsdagene, er du berettiget til kørepenge for 176 km.
Hvordan udbetales kørepengene:
Kørepengene udbetales først når du har husket at skrive den på din uge/14 dages seddel og fremsendt den til firmaet. Du skal opfylde SKATs særlige bestemmelser for at få udbetalt dine kørepenge skattefrit – se www.SKAT.dk.
Udbetales kørepengene ikke skattefrit, er du berettiget til at fra­drage din transport på den årlige selvangivelse efter SKATs regler.
Kørepenge og skoleophold:
Kørepengebestemmelserne gælder ikke under skoleophold, hvor der findes særlige regler og satser. Den samlede transport til og fra skolen og din bopæl/indkvarteringssted skal overstige 20 km dagligt, hvorefter du vil kunne få refunderet billigst mulige trans­portudgifter med offentlig transport f.eks.  periodekort/klip­pe­­kort. Efter særlig aftale kan der anvendes eget transport­middel.                                                                                                                                                                             Ved indkvartering på skolehjem betaler virksomheden transpor­ten frem og tilbage, samt i forbindelse med weekend og hellig­dage.
Din fagforening hjælper dig:
Skulle du have brug for ekstra hjælp kan du som fagforenings­medlem altid aflægge os et besøg eller ringe os op for råd og vejledning. Forside