Kunstforening

Her er et par billeder af det indkøbte kunst.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Kunstforeningen, Malernes Fagforening FynJyllandSyd.
Fredag d. 28.maj 2021 kl. 19.00 – 22.00 på Lumbyvej 11c 1.tv. ( Fagforeningens lokaler ) De
indkøbte kunstværker er udstillet fra kl. 18.30.
Det vil også være muligt at se kunstværkerne på kontoret – Lumbyvej 11C 1.tv. Ifølge aftale med de ansatte på kontoret. Samt på hjemmesiden. Umiddelbart efter afviklingen af generalforsamlingen,
vil årets indkøb af kunst blive bortloddet.
Bemærk: Fagforeningen vil være vært ved et mindre traktement ved generalforsamlingen. Af
hensyn til dette, er sidste frist for tilmelding fredag d. 21 maj.
Tilmelding kan ske på e-mail: evaelisepedersen@gmail.com eller på 22572465
Øl, vin og vand kan købes på stedet. Husk kontanter ! Vi tager også mobilepay.
Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Valg. Sandra Aarenstrup
6. Eventuelt
7. Bortlodning
NB: Bortlodningen er den 3. i perioden. Bemærk: Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne!
Er du forhindret i at deltage ved lodtrækningen, husk da at sende en fuldmagt. ( evt. på mail )
Med venlig hilsen kunstudvalget.