Overenskomst, hjælp og kurser

Overenskomst 2013-2014

overenskomst-dm-2012-2014-t overenskomst-fai-2012-2014-t overenskomst-byg-2012-2014-t
Læs online Læs online Download PDF

Kurser (FIU)

Opdateres løbende. Se Malerforbundets kursuskatalog

Øvrige kurser

Er der stemning for et forudakkorderingskursus, så kontakt opmålerne
Er du i arbejde, kan du få dækket løn og transport gennem Malkom.
Er du arbejdsløs, skal du snakke med jobcentret.
Husk at oplyse cpr.nr., navn, adresse og mobil nr.

Medlemsfordele:

Hjælp i forbindelse med dine uoverensstemmelser om overenskomstmæssige rettigheder, som bl.a. omhandler:

  • Opsigelsesvarsel
  • Søgnehelligdagsbetaling og 6. ferieuge
  • Arbejdstidens placering
  • Løn- og arbejdsforhold – overarbejde, udearbejdstillæg, kørepenge m.m.
  • Forhøjede firmabetalte dagpenge ved sygdom, graviditetsorlov, barsel og forældreorlov
  • B&A pensionsordning (udbetaling ved alderspensionering, nedsat erhvervsevne, kritiske sygdomme og død)
  • Dagpenge under strejke og lockout

Socialrådgivning/juridisk bistand:

  • i forbindelse med sagsbehandling/erstatning ved arbejdsskader/ulykker
  • Hjælp ved betalingsstandsning/konkurs
  • samt ved behandling af faglige sager

Efteruddannelse og personlig vejledning i forbindelse med efter- og videreuddannelse

Gruppelivsforsikring med børnesum og skattefri udløbssum

Fordelagtige rabatter hos Dansk Folkeferie

Tilbud og penge at spare via dit LO PLUS medlemsskab