Barsel

BETALING UNDER BARSEL OG FÆDREORLOV

Er du gravid? – så start her, hvor du kan få svar på mange spørgsmål!miljø-gravid-start-her-1

Graviditetsorlov
4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) yder arbejdsgiveren godtgørelse efter nedenstående retningslinier:

Medarbejderen, der på fødselstidspunktet kan dokumentere mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden inden for de sidste 18 måneder, får af arbejdsgiveren suppleret dagpengeydelsen fra det offentlige op til fuld løn dog maksimalt kr. 134,25 i timen gældende fra 1. marts 2017 i maksimalt 37 timer om ugen i maksimalt 4 uger før fødsel.
Det er en forudsætning for betalingen, at medarbejderen er berettiget til maksimal dagpengeydelse fra det offentlige.
Såfremt dagpengeydelsen måtte være mindre end den maksimale dagpengeydelse nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Generelt
Medarbejderen skal være berettiget til at modtage dagpenge i henhold til dagpengelovens regler. Såfremt dagpengelovens regler under overenskomstperioden ændres, skal nedenstående regler revideres tilsvarende.

Barselsorlov
I forbindelse med kvindelige medarbejders fødsel/adoption yder arbejdsgiveren godtgørelse i barselsperioden efter nedenstående retningslinier:

Medarbejderen, der på fødselstidspunktet (det af medarbejderens normale læge fastsatte fødselstidspunkt) kan dokumentere mindst 3 måneders beskæftigelse i virksomheden inden for de sidste 18 måneder, får af arbejdsgiveren suppleret dagpengeydelsen fra det offentlige op til fuld løn dog maksimalt kr. 134,25 i timen gældende fra 1. marts 2017 i maksimalt 37 timer om ugen i maksimalt 14 uger.
Medarbejderen skal hurtigst muligt, og senest en måned efter graviditeten er konstateret meddele arbejdsgiveren, hvornår det forventede fødselstidspunkt er. I modsat fald mister medarbejderen retten til at få suppleret dagpengeydelsen.

Fædreorlov
Hvor medarbejdere, der i henhold til dagpengelovens bestemmelser har ret til at afholde fædreorlov i forbindelse med barns fødsel, og som kan dokumentere 9 måneders anciennitet i virksomheden inden for de sidste 18 måneder, får af arbejdsgiveren suppleret dagpengeydelsen fra det offentlige op til fuld løn dog maksimalt kr. 134,25 i timen gældende fra 1. marts 2017 i maksimalt 37 timer om ugen i maksimalt 2 uger.
Medarbejderen skal på forlangende af arbejdsgiveren kunne dokumentere retten til dagpenge fra det offentige.

Forældreorlov
I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren godtgørelse under forældreorlov efter nedenstående retningslinier:

Medarbejderen, der på fødselstidspunktet kan dokumentere mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden inden for de sidste 18 måneder, får af arbejdsgiveren suppleret dagpengeydelsen fra det offentlige op til fuld løn dog maksimalt kr. 175 i timen gældende fra 1. marts 2017 i maksimalt 37 timer om ugen i maksimalt 13 uger pr. fødsel.
Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til holde 5 uger . Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre, ikke, bortfalder betalingen.
Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.
Det er en forudsætning for betalingen, at medarbejderen er berettiget til maksimal dagpengeydelse. Såfremt dagpengeydelsen måtte være mindre end den maksimale dagpengeydelse nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.
Det er endvidere en forudsætning for betalingen, at medarbejderen varsler afholdelse af forældreorlov og længden heraf senest 8 uger efter fødselstidspunktet.

Læs også Gravid på arbejde