Huskeliste ved akkordarbejde

VIGTIGT ved akkordarbejde:

HUSK:
Ved arbejdets påbegyndelse skal der forefindes en arbejdsbeskrivelse med angivelse af akkordens omfang samt de emner, der skal behandles samt en beskrivelse af behandlingerne.

HUSK: 
Forudakkordering skal foregå ved arbejdets påbegyndelse (skriftligt).

HUSK: 
Mesteren eller svenden skal kvittere for modtagelsen af akkordsedlen eller ændringsforslag (med dato).

HUSK: 
Skriv altid dato på akkordsedlerne.

HUSK: 
Svar fristen er 2 arbejdsdage og gælder alle akkordsedler. Afleveringsdagen tæller ikke med.

HUSK: 
Opnås ikke enighed, skal der afleveres en separat akkordseddel, der viser arbejdetsart og omfang samt forbrugte timer i forbindelse med det arbejde, der er uenighed om.

HUSK: 
Omgående at henvende dig i din fagforening ved enhver uenighed om akkordarbejdet.

 

Vær opmærksom på, at mesteren også har ret og pligt til at afgive akkordforslag under iagttagelse af samme regler som svende, hvilket også indebærer, at svende skal overholde 2-dages reglen for afslag af mesterens forslag.